Referat fra fortsettende årsmøte finnes på linken under. 

I henhold til vedtektene må det delta minst like mange medlemmer som det er styremedlemmer på årsmøtet. Det var ikke tilfelle og vi ber om at de som eventuelt har innvendinger mot gyldigheten til møtet kommer med de innen 31.mai. I så fall blir det innkalt til et nytt fortsettende årsmøte.

 

https://1drv.ms/w/s!Aj7HWEcCQ_cF-hxOP506sSpHhNwf